پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا تایوان یک کشور است؟

1 پاسخ 1

تایوان تا سال 1971 عضو رسمی سازمان ملل متحد بوده است، اما بعد از آن با ادعای چین مبنی بر اینکه تایوان یکی از استان های چین می باشد، نام تایوان از لیست سازمان ملل خارج گردید. با این حال تایوان دست از تلاش برنداشته است و همچنان سعی می کند خود را به عنوان یک کشور مستقل به دنیا معرفی کند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت کشور تایوان) () (تایوان در کدام کشور است)