پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دستجه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دستجه 731225 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دستجه باید ابتدا 0731225 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دستجه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0731225123456 را وارد نمایید. شهرستان دستجه از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دستجه)