پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

در سایتی خواندم اگر روزه دار در ماه رمضان با زن خود که روزه دار است جماع کند و زن نیز راضى باشد، بر هر کدام قضا و کفاره و تعزیر واجب مى شود و تعزیر هر کدام بیست و پنج ضربه شلاق است. آیا این صحت دارد؟ این حکم شدید نیست؟ آیا برای اثبات جرم و انجام تعزیر شاهد نیاز است؟

1 پاسخ 1

در صورتیکه هر دو راضی به عمل بوده اند و می دانسته اند که این کار روزه را باطل می کند بر هر کدام قضا و کفاره واجب است (توضیح المسایل مراجع م 1584 و م 1658 )اما تعزیر در ماه رمضان برای تظاهر به روزه خواری است نه روزه خوردن در خانه ومخفی.البته اگربرای حاکم شرع گناه مکرر کسی ثابت شود می تواند بمقداری که صلاح می داند گناهکار را تعزیر نماید ولی کسی حق تفحص از درون خانه دیگران را ندارد.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تعزیرات رمضان خوردن تظاهر)