پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دزکرد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دزکرد 752463 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دزکرد باید ابتدا 0752463 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دزکرد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0752463123456 را وارد نمایید. شهرستان دزکرد از توابع استان فارس می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دزکرد) ()