پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


غسل جنابت را به طورکامل شرح داده و چگونه غسل جنابت می کنیم؟

2 پاسخ 2

وقتی که بسوی گرمابه میرویم پس درحال حاظر نبت کرده ایم اول شستن سر وگردن بعدسمت راست بدن بعدسمت چپ بدن تاکف پا
کیفیت غسل:

مراحل اصلى غسل عبارت است از:
1- نیت؛ براى نیت کردن هم لازم نیست به زبان چیزى بگویید؛ بلکه همین ‏قدر که قلباً مى‏دانید براى چه کارى به حمام آمده‏اید و نیت شما انجام چه غسلی است، کفایت مى‏کند و همچنین لازم نیست که برای شستن هر قسمتی از بدن نیت را تجدید کنید.
2- بعد از نیت سر و گردن را به قصد غسل بشویید،
3- بعد تمام طرف راست بدن تا کف پا و سپس تمام طرف چپ را بشویید و برای آن که اطمینان پیدا کنید که تمام طرف راست شسته شده است کمی از نیمه چپ را به همراه طرف راست و کمی از نیمه راست را به همراه نیمه چپ بدن بشویید.

تشخیص جنابت:

T}همه مراجع (به جز آیات عظام بهجت، صافى و مکارم):{T خروج منى در مرد داراى سه نشانه است: 1. همراه با شهوت باشد. 2. با جستن بیرون آید. 3. بدن سست شود. اگر هیچ یک از نشانه‏هاى سه گانه و یا یکى از آنها را نداشت، حکم به منى نمى‏شود؛ مگر آنکه از راه دیگرى یقین کند که منى است.V}توضیح‏المسائل مراجع، م 346؛ آیت‏الله وحید، توضیح‏المسائل، م 352؛ آیت‏الله نورى، توضیح‏المسائل، م 347؛ آیت‏الله خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 180.{V T}آیات عظام بهجت و مکارم:{T خروج منى در مرد داراى دو نشانه است: 1. همراه با شهوت باشد. 2. با جستن بیرون آید. اگر هیچ یک از دو نشانه یا یکى از آن دو را نداشت، حکم به منى نمى‏شود؛ مگر آنکه از راه دیگرى یقین کند که منى است.V}آیت‏الله بهجت، توضیح‏المسائل مراجع، م 346 و آیت‏الله مکارم، تعلیقات على العروه، غسل الجنابه.{V T}آیت‏الله صافى:{T اگر با شهوت و جستن بیرون آید و یا با جستن بیرون آید و بدن سست شود، آن رطوبت حکم منى را دارد و اگر هیچ یک از این دو نشانه را نداشت، حکم به منى نمى‏شود؛ مگر آنکه از راه دیگرى اطمینان پیدا کند که منى است.V}توضیح المسائل، م 1352.{V


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(چگونه غسل کنیم) (چگونه غسل جنابت بگیریم) (چگونه غسل بگیریم) (چطور غسل جنابت کنیم) (چگونه غسل کردن؟) (چگونه غسل کنیم؟) (چگونه غسل کنم) (چگونه نیت غسل کنیم) (چگونه غسل كنيم) (چگونه باید غسل جنابت کرد) (چگونه باید غسل کرد) (چطور غسل کنیم) (چگونه غسل جنابت کنم) (چطوری غسل کنیم) (چگونه غسل کنیم ) () (چگونه غسل جنابت كنيم) (غسل جنابت چگونه انجام میشود؟) (غسل جنابت چگونه) (غسل جنابت چجوریه) (چگونه قسل کنیم) (چطوری غسل جنابت کنم) (چگونه غسل جنابت انجام دهيم) (غسل جنابت چطوریه) (چگونه غسل جنابت بکنیم) (چگونه باید غسل جنابت کنیم) (چگونه باید غسل کنیم) (چگونه غسل جنابت کنیم ) (چگونه غسل جنابت کنيم) (چگونه نيت غسل جنابت كنيم) (چگونه غسل جنابت کنیم) (چجوری غسل جنابت کنیم) (چگونه غسل کردن) (چگونه نیت کنیم) (چگونه نیت غسل جنابت کنیم) (چگونه غسل کنيم) (چگونه قسل جنابت کنیم) (چگونه غسل کنیم) (غسل جنابت چه جوریه) (چگونه غسل نجابت کنیم) (چطوري غسل كنيم) (چگونه غسل کنم؟) (چگونه قصل کنیم) (جكونه غسل جنابت كنيم) (شرح غسل جنابت) (چجوری غسل جنابت کنم) (چطوری نیت غسل جنابت کنیم ) (چطوری غسل بگیریم) (چگونه غسل میکنیم) (چگونه غسل جنابت انجام دهیم) (چگونه غصل کنیم) (جكونه غسل كنيم) (چگونه غسل) (چگونه برای غسل نیت کنیم) (چجوری غسل کنیم) (چطور غسل کنم) (چگونه غسل كنيم؟) (غسل چگونه) (چگونه غسل می کنیم) (جكونه غسل كنيم ؟) (چطور غسل بگیریم) (چطور باید غسل جنابت کرد) (غسل باید چطور کنیم) (چگونه غسل جنابت بگیریم؟) (چگونه غسل جنابت ) (چگونه غسل کنیم ؟) (چگونه غسل بکنیم) (چطور غسل جنابت کنم) (چگونه+غسل+جنابت+کنیم) (چگونه+غسل+کنیم) (غسل چگونه کنیم) (چگونه غسل کنىم) (شرح کامل غسل جنابت) (چگونه غسل جنابت کردن) (غسل جنابت) (چگونه غسل جنابت کنم؟) (چگونه غسل کرد) (چه جوری غسل کنم) (چگونه غسل پاکی کنیم) (چگونه باید غسل جنابت انجام دهیم) (غسل جنابت را چگونه انجام دهیم) (چگونه غسل می كنند) (چگونه غسل جنابت کنیم?) (چطورغسل کنیم) (غسل جنابت چطوری) (چگونه عسل جنابت کنیم) (غسل) (چگونه غسل جنابه کنیم) (توضیح کامل غسل جنابت) (چگونه غسل جنابت کنیم ؟) (چگونه غسل میکنند) (غسل چگونه است) (چگونه باید غسل جنابت کرد؟) (چگونه غسل میکنیم ) (چطوری غسل کنم) (چگونه سریع غسل کنیم) (چطور باید غسل کرد) (چگونه در حمام غسل کنیم) (چگونه غسل جنابت را انجام دهیم) (چگونه غسل )