پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دروافسا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دروافسا 732735 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دروافسا باید ابتدا 0732735 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دروافسا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0732735123456 را وارد نمایید. شهرستان دروافسا از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده