پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان درب قلعه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان درب قلعه 732427 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان درب قلعه باید ابتدا 0732427 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در درب قلعه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0732427123456 را وارد نمایید. شهرستان درب قلعه از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده