پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت کویت چند کیلومتر مربع است؟

1 پاسخ 1

کشور کویت (Kuwait) طبق آمار 17818 کیلومتر مربع وسعت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مساحت کویت) (وسعت کویت) () (وسعت كويت) (مساحت كويت) (مساحت کشور کویت) (جمعیت کویت چقدر است)