پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دامچه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دامچه 782326 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دامچه باید ابتدا 0782326 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دامچه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0782326123456 را وارد نمایید. شهرستان دامچه از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دامچه) ()