پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دارلینگونه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دارلینگونه 732636 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دارلینگونه باید ابتدا 0732636 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دارلینگونه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0732636123456 را وارد نمایید. شهرستان دارلینگونه از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده