پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان خیرآباد/توللی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان خیرآباد/توللی 712465 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خیرآباد/توللی باید ابتدا 0712465 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در خیرآباد/توللی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0712465123456 را وارد نمایید. شهرستان خیرآباد/توللی از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خیرآباد توللی)