پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان خنجشت چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان خنجشت 752435 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خنجشت باید ابتدا 0752435 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در خنجشت زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0752435123456 را وارد نمایید. شهرستان خنجشت از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خنجشت)