پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان خنج چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان خنج 782452 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خنج باید ابتدا 0782452 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در خنج زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0782452123456 را وارد نمایید. شهرستان خنج از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره خنج) ()