پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان خسویه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان خسویه 732732 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خسویه باید ابتدا 0732732 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در خسویه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0732732123456 را وارد نمایید. شهرستان خسویه از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خسویه)