پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان خبریز چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان خبریز 729766 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خبریز باید ابتدا 0729766 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در خبریز زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0729766123456 را وارد نمایید. شهرستان خبریز از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خبریز)