پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان خانیمن چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان خانیمن 729663 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خانیمن باید ابتدا 0729663 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در خانیمن زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0729663123456 را وارد نمایید. شهرستان خانیمن از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خانیمن)