پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان خانگهدان/خاوران چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان خانگهدان/خاوران 792335 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خانگهدان/خاوران باید ابتدا 0792335 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در خانگهدان/خاوران زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0792335123456 را وارد نمایید. شهرستان خانگهدان/خاوران از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره خاوران) (خانِگَهدان)