پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان حسین آباد/لیاقت چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان حسین آباد/لیاقت 729768 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حسین آباد/لیاقت باید ابتدا 0729768 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در حسین آباد/لیاقت زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0729768123456 را وارد نمایید. شهرستان حسین آباد/لیاقت از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()