پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان حسین آباد/کام فیروز چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان حسین آباد/کام فیروز 729668 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حسین آباد/کام فیروز باید ابتدا 0729668 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در حسین آباد/کام فیروز زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0729668123456 را وارد نمایید. شهرستان حسین آباد/کام فیروز از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده