پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان حسن آباد/سنجرلو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان حسن آباد/سنجرلو 729461 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حسن آباد/سنجرلو باید ابتدا 0729461 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در حسن آباد/سنجرلو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0729461123456 را وارد نمایید. شهرستان حسن آباد/سنجرلو از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حسن اباد سنجرلو)