پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان حاجی آباد/نقش رستم چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان حاجی آباد/نقش رستم 728424 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حاجی آباد/نقش رستم باید ابتدا 0728424 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در حاجی آباد/نقش رستم زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0728424123456 را وارد نمایید. شهرستان حاجی آباد/نقش رستم از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده