پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چهل چشمه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چهل چشمه 711874 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چهل چشمه باید ابتدا 0711874 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چهل چشمه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0711874123456 را وارد نمایید. شهرستان چهل چشمه از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده