پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چهارطاق چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چهارطاق 722451 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چهارطاق باید ابتدا 0722451 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چهارطاق زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0722451123456 را وارد نمایید. شهرستان چهارطاق از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده