پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چشمه رعنا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چشمه رعنا 752432 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چشمه رعنا باید ابتدا 0752432 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چشمه رعنا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0752432123456 را وارد نمایید. شهرستان چشمه رعنا از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()