پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

خواستم بدانم برای فسخ شدن یک صیغه 99 ساله همین که پسر به دختر از طریقی اطلاع دهد که مدت را بخشیده کافیست و صیغه فسخ شده به حساب می آید و دختر می تواند با شخص دیگری ازدواج کند؟

1 پاسخ 1

طبق نظر آیت الله مکارم صغیه کردن زن به مدت 99 سال بنابر احتیاط واجب باطل است و تبدیل به عقد دائم می شود که با بخشیدن مدت مشکل حل نمی شود مگر آنکه شما در این احتیاط رجوع کنید به مراجع دیگر در این صورت
حتما باید مرد اعلام کند که وقت را بخشیده است ودر صورتی که رابطه جنسی هم داشته اند زن می بایست عده نگه دارد وپس از اتمام وقت عده اقدام به ازدواج با دیگری نماید


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شرایط فسخ صیغه 99 ساله) (فسخ صیغه) (فسخ صیغه 99 ساله) (شرایط فسخ صیغه) (شرایط صیغه 99 ساله) (فسخ صیغه نامه) () (صیغه 99ساله چیست) (صیغه 99) (فسخ صيغه نامه) (شرایط برای صیغه شدن 99 ساله دختر و پسر) (قوانین صیغه 99 ساله) (فسخ کردن صیغه) (صیغه 99 ساله) (فسخ نمودن صیغه نامه) (نحوه باطل کردن صیغه 99 ساله) (باطل کردن صیغه) (صیغه) (صیغه 99 ساله چیست) (شرايط صيغه 99 ساله) (صیغه 99ساله) (احکام صیغه 99 ساله) (طریقه باطل کردن صیغه)