پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان جوی سفید چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان جوی سفید 752343 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان جوی سفید باید ابتدا 0752343 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در جوی سفید زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0752343123456 را وارد نمایید. شهرستان جوی سفید از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده