پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بنده حدیثی با این مضمون از حضرت علی شنیده ام: «اگر جایی دیدید که کاخی بنا شده بدانید که حق فقیری خورده شده است». 1) آیا این حدیث درست است؟ 2) اگر جواب مثبت است پس هر ثروتمندی را باید به عنوان ظالم دانست و یا این شرکت هایی را که از راه های درست درآمد دارند را ستمگر خواند. این را چگونه توجیه می کنید.

2 پاسخ 2

سلام اگه پول یک جا انباشت شده باشه یعنی پول یک نفر خورده شده بخاطر همین هم خدا خمس رو واجب کرده تا این تعادل حفظ بشه 
این که امیرالمومنین ـ طبق نقل ـ می فرماید : « ما رایت نعمه موفوره الا و فی جانبها حق مضیع » ; یعنی هرجا شما دیدید ثروت انباشته یی به وجود آمده , بدانید در کنارش حقوق ضایع شده ی فراوانی وجود دارد;معنایش آنست که اگر اموال از راه حلال بدست آید وحقوق واجب ومستحب آن داده شود،اینقدر روی هم جمع نمی شود.اگر ثروتمندی در کنارش فقراء در مانده را ببیندوبه آنها بی توجه نماند طبعاً پولهای راکد خود را صرف فقرا می کند وثروت انباشته شده ای پیدا نمی شود.
داشتن ثروت فراوان ازراه صحیح عیب نیست،مشکل آنجا است که ثروتی در دست فرد وافرادی انباشته شود ودر کنار آن جمعیت زیادی محروم باشند وثروتمندان بی توجه به محرومین به جمع ثروت ادامه دهندوآه وناله اینها را نا دیده بگیرند.
در نتیجه داشتن ثروت زیاد ،مذموم نیست وصاحب آن ظالم ،نیست،وانسان می تواند تلاش کند در کسب روزی حلال،وپولدار شدن،بشرطی که حقوق افراد محروم را ادا کند،نه اینکه پول چشم گوش اورا کور وکر کند وناله مظلومین را نشنود.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده