پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان جلودر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان جلودر 729763 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان جلودر باید ابتدا 0729763 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در جلودر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0729763123456 را وارد نمایید. شهرستان جلودر از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده