پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان جعفریه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان جعفریه 752337 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان جعفریه باید ابتدا 0752337 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در جعفریه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0752337123456 را وارد نمایید. شهرستان جعفریه از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده