پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان جشنیان رامجرد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان جشنیان رامجرد 728628 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان جشنیان رامجرد باید ابتدا 0728628 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در جشنیان رامجرد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0728628123456 را وارد نمایید. شهرستان جشنیان رامجرد از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جشنیان)