پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان جره چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان جره 722226 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان جره باید ابتدا 0722226 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در جره زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0722226123456 را وارد نمایید. شهرستان جره از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده