پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تنگ روئین چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تنگ روئین 792427 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تنگ روئین باید ابتدا 0792427 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تنگ روئین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0792427123456 را وارد نمایید. شهرستان تنگ روئین از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده