پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تنگ حنا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تنگ حنا 732587 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تنگ حنا باید ابتدا 0732587 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تنگ حنا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0732587123456 را وارد نمایید. شهرستان تنگ حنا از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حنا)