پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت ایتالیا چند کیلومتر مربع است؟

1 پاسخ 1

کشور ایتالیا (Italy) طبق آمار 301245 کیلومتر مربع وسعت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مساحت ایتالیا) () (وسعت ایتالیا) (مساحت کشور ایتالیا)