پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تنگ چوگان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تنگ چوگان 722249 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تنگ چوگان باید ابتدا 0722249 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تنگ چوگان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0722249123456 را وارد نمایید. شهرستان تنگ چوگان از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده