پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تمشولی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تمشولی 732579 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تمشولی باید ابتدا 0732579 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تمشولی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0732579123456 را وارد نمایید. شهرستان تمشولی از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده