پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تلمبه خانه حسنی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تلمبه خانه حسنی 722472 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تلمبه خانه حسنی باید ابتدا 0722472 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تلمبه خانه حسنی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0722472123456 را وارد نمایید. شهرستان تلمبه خانه حسنی از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تلمبه خانه حسنی)