پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تل مشکی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تل مشکی 722445 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تل مشکی باید ابتدا 0722445 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تل مشکی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0722445123456 را وارد نمایید. شهرستان تل مشکی از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده