پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تل کوهک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تل کوهک 721228 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تل کوهک باید ابتدا 0721228 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تل کوهک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0721228123456 را وارد نمایید. شهرستان تل کوهک از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهرستان کوهک) ()