پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تل کهنه/زیردو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تل کهنه/زیردو 722464 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تل کهنه/زیردو باید ابتدا 0722464 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تل کهنه/زیردو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0722464123456 را وارد نمایید. شهرستان تل کهنه/زیردو از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(زیردو) (سایت زیردو)