پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تل بارگاه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تل بارگاه 732669 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تل بارگاه باید ابتدا 0732669 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تل بارگاه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0732669123456 را وارد نمایید. شهرستان تل بارگاه از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده