پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت فلسطین اشغالی چند کیلومتر مربع است؟

1 پاسخ 1

کشور فلسطین اشغالی (Occupied Palestine) طبق آمار 20770 کیلومتر مربع وسعت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مساحت فلسطین) (مساحت فلسطین اشغالی) (مساحت فلسطين) (وسعت فلسطین) (وسعت فلسطین اشغالی) (مساحت کشور فلسطین) () (مساحت فلسطين اشغالي) (وسعت کشور فلسطین) ( وسعت فلسطین اشغالی)