پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نشانه های رؤیای صادقه چیست؟

1 پاسخ 1

«خواب» یکى از نشانه‏هاى الهى است که در خود حکایت‏هاى ناگفته بسیار دارد. اگر کسى از «خودیّت» خود بیرون بیاید و به «خواب»، به عنوان پدیده‏اى که سرى در آن سو، دارد و ما را به آن سو مى‏کشاند، توجه کند؛ حکایت‏ها، اشارت‏ها و هدایت‏هاى بسیارى برایش پدیدار خواهد شد. از همین رو خداوند متعال، علاوه بر آنکه «خواب» را به عنوان آیتى از آیات خود بر مى‏شمرد، در آن نشانه‏ها و آیاتى را نیز منظور فرموده و ما را به شنیدن وتدبّر در آن نشانه‏ها دعوت مى‏کند.V}در این خصوص نگا: خواب و نشان‏هاى آن، ص 39 - 113.{V محى الدین ابن عربى خواب را حکمت نورى دانسته و آن را اولین مبدأ تلقى وحى الهى، براى اهل عنایت شمرده است‏V}فصوص الحکم، فص یوسفى.{V و شاید به همین دلیل باشد که در پاره‏اى از روایات «خواب» یکى از اجزاى نبوّت تلقى گشته‏V}بحارالانوار، ج‏61، ص‏117 - 193؛ و ج‏67، ص‏66.{V و در بعضى روایات دیگر اشاره شده که در ابتدا از طریق خواب، به حضرت رسول«صلى الله علیه وآله» وحى مى‏شده است.V}همان، ج‏18، ص‏195.{V به همین جهت «خواب» یکى از راه‏هاى ارتباط انسان با «عالم غیب» تلقى گشته است؛ زیرا انسان در عالم خواب، به جهت اقتضاى قوانین و سنن حاکم بر آن، از بدن مادى خود منصرف گشته و با توجه به عالم غیب، حقایقى را مشاهده مى‏کند.V}در خصوص خواب نگا: طبیعیات شفاء، ص‏334 - 339؛ رساله قشیریه، ص‏175 - 180، تفسیر امام فخر رازى، ج‏7، ص 266؛ کتاب المعتبر، ج‏2، ص‏417 - 423.{V با توجه به این حقیقت، عارفان معتقدند: از آنجا که در عالم خواب، انسان با عالم غیب مرتبط شده، معانى و حقایق را از آنجا مى‏گیرد؛ دریافت کننده حقایق، نفس و روح انسان است و همو است که آن معانى را با کمک قوه متخیله خویش، به صورت‏ها و شکل‏هاى متناسبى تبدیل مى‏کند؛ چنان که ابن فارض مصرى (عارف بزرگ قرن هفتم) در قصیده تائیه خود مى‏گوید: «... آیا تو گمان مى‏کنى آن کس که تو را در بیهوشى خواب به انواع علوم و اسرار با خبر گردانید، غیر از تو مى‏باشد؟ چنین نیست؛ بلکه او حقیقت تو و همان اصل تو است که به هنگام خواب و انصراف تو از تدبیر بدن و روى آوردن تو به سوى عالم اصلى و موطن خود، بر خودِ تو در عالم غیب، به شکل عالَمى تجلى مى‏کند و تو را به فهم علوم و مسائل و معانى غریب، هدایت مى‏نماید ...».V}به نقل از مقالات، ج‏1، ص‏157 و 158.{V P}نى، تو گویى هم به گوش خویشتن‏{E}نى من و نى غیر من اى هم تو من‏{P P}همچو آن وقتى که خواب اندر روى‏{E}تو ز پیش خود به پیش خود شدى‏{P P}بشنوى از خویش و پندارى فلان‏{E}با تو اندر خواب گفتست آن نهان‏{P P}تو یکى، تو نیستى، اى خوش رفیق!{E}بلکه گردونى و دریاى عمیق‏{P V} مثنوى معنوى، دفتر 3، ابیات 1299 - 1302.{V امّا «رؤیا و خواب صادق»، خوابى است که با حوادث خارج از ما - چه جسمى و چه اخلاقى و روحى - و حقایق عالم هستى، مرتبط بوده و مستند به آنها است. در این نوع خواب، «نفس» انسان از عالم دنیوى گذشته و با توجه به هم سنخى‏اش با عالم مثال و عالم مجردات، با آن دو مرتبط مى‏گردد. از این رو مستند به علل طبیعى جسمانى انسان (مانند گرم بودن یا سرد بودن مزاج) و نیز علل خلقى و روحى انسان (مانند عصبى بودن، حسادت ورزیدن، کینه داشتن و امثال آن) نیست. البته رؤیاى صادق که مرتبط و مستند به وراى ما (عالم مثال و مجردات) است، خود اقسامى دارد که مجال طرح آن در اینجا نمى‏باشد.V}نگا: المیزان، ج‏1، ص 269 - 273.{V نکته مهم آنکه آیا رؤیاى صادق - که در واقع پل ارتباطى با عالم غیب است و انسان در پرتو این دسترسى، حقایق و صورى را مشاهده مى‏کند - پیش شرطى ندارد؟ آیا مقدماتى براى فراهم آمدن آن غوطه‏ورى و نظاره‏گرى وجود ندارد؟ اصلاً راه رسیدن به آن کدام است؟ اولیاى الهى با استفاده از آیات و روایات فرموده‏اند: اگر کسى بخواهد در عالم بیدارى به اسرار عالم و آیات غیبى واقف شود، باید «مراقبه» داشته باشد؛ یعنى، براى آمادگى دریافت حقایق و باطن جهان هستى، باید مراقب اعضا، جوارح و اعمال خود باشد تا ظرفیت ادراک و فهم آیات الهى را پیدا کند. در عالم رؤیا و خواب نیز مراقبه لازم است. اگر کسى مى‏خواهد در عالم خواب، حقایق را - آن چنان که هستند - بفهمد (رؤیاى صادق) و از هدایت‏ها و اشارات و ارشادهاى آنها سودجوید، باید «مراقبه» داشته باشد. این با مراقبت خود در عالم بیدارى و رعایت آداب خواب - که در روایات ذکر شده - به دست خواهد آمد. نظافت، طهارت، محاسبه اعمال روزانه، قرائت قرآن و بعضى از دعاها، کیفیت و چگونگى قرار گرفتن بدن هنگام خواب و خواندن دعا پس از بیدارى از خواب، کمترین آداب مراقبه است که رعایت آن براى دیدن رؤیاى صادق، بایسته و ضرورى است. به هر حال انجام دادن واجبات و ترک محرمات، نظیف بودن، با وضو خوابیدن، محاسبه اعمال روزانه، خواندن سوره «توحید» و «تکاثر»، خواندن دعاى H}«اللهم ان امسکت نفسى فى منامى فاغفرلها و ان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین»{H قبل از خواب، خوابیدن بر سمت راست بدن و رو به قبله و خواندن دعاى H}«لا اله الا الله الحلیم الکریم الحى القیوم و هو على کل شى‏ء قدیر سبحان رب النبیین و اله المرسلین، رب السموات السبع و مافیهن و رب الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم و الحمد للَّه رب العالمین»{H (پس از خواب)، بسیار مؤثر است. گفتنى اینکه دعاى پس از خواب، براى خواب دیدن رؤیاى صادق در شب بعد، بسیار مؤثر و مجرّب است.V}بحارالانوار، ج‏76، ص‏181 - 218؛ و میزان الحکمه، ج‏10، ص 262 - 267.{V P}هر کس اندازه روشن دلى‏{E}غیب را بیند به قدر صیقلى‏{P P}هرکه صیقل بیش کرد او بیش دید{E}بیشتر آمد بر او صورت پدید{P V} مثنوى معنوى، دفتر 4، ابیات 2909 - 2910.{Vباید توجه داشت که رؤیاها دارای اقسامی است و به جهات مختلف به اقسام گوناگونی تقسیم می شود.
به طور کلى خواب و رؤیا بر سه قسم است، چنان که رسول گرامى اسلام(ص) مى‏فرماید: «الرؤیا ثلاثه: بشرى من الله، و تحزین من الشیطان، والذین یحدث به الانسان نفسه فیراه فى منامه؛ خواب و رؤیا سه گونه است. گاهى بشارتى از ناحیه خداوند است، گاه وسیله غم و اندوه از سوى شیطان و گاه مسائلى است که انسان در فکر خود مى‏پروراند و آن را در خواب مى‏بیند»، (میزان‏الحکمه، ج 4، ص 16، انتشارات مکتبه ‏الاسلامى).
برخی از رؤیاها ناشی از تأثیر اسباب و عوامل خارجی مانند گرما و سرما و یا عوامل داخلی مثل مریضی و وضع مزاج و پر بودن معده و ناراحتی و ... بر روی قوه متخیله انسان و در نتیجه رؤیا و خواب انسان مؤثر است. همچنین اخلاق و خصوصیات انسانی تأثیر زیادی در نوع تخیل انسان دارد مانند دوست داشتن شدید کسی یا کاری به همین جهت، اغلب خواب ها ناشی از تخیلات نفسانی است که برآمده از همین تأثیر اسباب و عوامل خارجی یا داخلی است که در حقیقت حاکی از کیفیت عمل و اثر این اسباب است و حقیقتی در پس آن نیست. اما همه خواب ها اینگونه نیست بلکه خواب های صادقه و رؤیاهایی هم هست که کاشف ازحقایق و حوادث خارجی است.
زمان خواب دیدن مثل سر شب یا وسط شب یا آخر شب یا بعد از نماز صبح فرق دارد. معمولاً خواب‏هاى صادقه نیمه‏هاى شب مى‏باشد و معمولاً خواب‏هاى بعد از نماز صبح قابل تعبیر نیست، حتى فصل‏هاى سال هم در تعبیرخواب تأثیر دارد؛ مثلاً فردى در پاییز ببیند که درختان او میوه کرده است، این دلالت بر ضرر وى دارد و اگر هنگام بهار ببیند دلالت بر منفعت او دارد. حتى شخصى که خواب مى‏بیند فرق دارد مثلاً اگر کاسب خواب ببیند کاسه شیر مى‏نوشد دلالت بر کسب مال دارد؛ ولى اگر دانشجو و طالب علم چنین خوابى ببیند، دلالت به تحصیل علم دارد و... .
به هر ترتیب تشخیص این که چه خوابى صادق است کار دشوارى است و اساسا تعبیر نمودن خواب جنبه الهامى دارد و با صفاى باطنى به دست مى‏آید.
در هر صورت اگر رؤیا صادقه باشد بیانگر واقعیت است و از گذشته یا آینده به درستی خبر می دهد و یافتن برخی پاسخ ها و دستیابی به منابع می تواند از این نمونه باشد.
نکته آخر آن که خواب، به هر شکلی که باشد هیچ گونه الزام و تکلیفی برای انسان درست نمی کند مگر خواب پیامبران که گاهی جنبه وحی دارد مثل خواب حضرت ابراهیم(ع) که در قرآن کریم آمده است V} (آیات 102 تا 110 سوره صافات).{V
به هر حال خواب های افراد بر حسب روحیات معنویشان تفاوت هایی با هم دارند که برآمده از کردار و رفتارشان می باشد؛ اگر با ایمان و عمل صالح زندگی کنند و در رعایت آداب دینی کوشا باشند قطعا خواب هایی که می بینند که از صفای باطنی آنها حکایت دارد و گاهی هم به ثمر می نشیند و اگر در رعایت دیانت سست بوده و خدای ناخواسته اهل گناه باشند؛ خواب های مخوف و پریشان و بیهوده خواهند دید که می تواند برای انسان هشدار دهنده باشد چنان که خواب های خوب بشارت بخش است.
تعبیر خواب
با توجه به مطالب فوق نکته ای که در زمینه تعبیر خواب اهمیت دارد این است که هر خوابی که دیده می شود، کاملا شخصی است و نیازمند تعبیر خاص است. هر کس تحت شرایط خاص و ریژه ای که دارد ، خواب می بیند ، بنابراین شخصا باید به معبر رجوع نماید و از تعبیر خواب خود آگاه شود .
کتابهایی که در این زمینه وجود دارد احیانا شامل روایاتی در این باب است که نمی توان گفت: تمامی آنها به طور کلی معتبر نیستند، ولی در هر صورت از آن جهت که خوابها شخصی هستند و باید به صورت خاص تعبیر شوند، نمی شود به آنها رجوع نمود و برای تعبیر خواب حجیت ندارند.
در پایان تذکر این نکته لازم است که برای رفع نگرانی و در امان ماندن از خواب های پریشان و مهمتر ترک گناه، انجام امور ذیل تأکید می شود:
- همیشه با وضو و طهارت بودن.
- نماز اول وقت خواندن به طور مستمر و برنامه ریزی شده.
- به قدر توان و حال و حوصله با قرآن و دعا مأنوس شدن.
- صدقه فراوان دادن (هر چند اندک باشد به صورت مکرر).
- پرهیز از مجالس گناه و معاشرت با افراد گنه کار و کم ایمان.
- مطالعه کتب مفید به ویژه کتب مذهبی.
- با وضو و طهارت بودن پیش از خواب.رؤیاهاى انسان اقسام مختلفى دارد؛ از جمله: 1- برخى از رؤیاها بازنمود تصورات افکار و یا خاطرات انباشته در ذهن است. 2- برخى از رؤیاها تجسیم و تصویرى از رازهاى نهان و اسرار باطن آدمى و نمایشگر شخصیت فرد یا گرایش‏ها و تمایلات نفسانى اوست. 3- برخى از رؤیاها بیانگر واقعیاتى است که در آینده رخ مى‏نماید که به رؤیاهاى صادقانه تعبیر مى‏شود. این‏گونه خواب‏ها نیز دوگونه است: الف) برخى به زبان واقعیت خارجى است؛ یعنى دقیقا عین رخداد بیرونى را ترسیم مى‏نماید. ب ) برخى به زبان ویژه‏اى است که چه بسا در مواردى عکس واقعیت خارجى ترسیم مى‏کند که نیاز به تعبیر دارد و تشخیص این موارد و تعبیر مناسب، تنها از کسانى ساخته است که از موهبت تعبیرخواب - که خود از عنایات ویژه الهى است - برخوردار باشند. در روایت نیز این تقسیم آمده است. رسول گرامى اسلام(ص) مى‏فرماید: رؤیا سه گونه است: الف) بشارتى از طرف خدا. ب ) غمى که شیطان به وجود مى‏آورد. ج ) گفتگوهاى درونى انسان با خویش که آنها را در خواب مى‏بیند. البته در بعضى از روایات معیار و سنجش براى رؤیاهاى دروغ و صادق آمده است. از جمله: در روایتى آمده است که ابوبصیر از امام صادق(ع) پرسید: «آیا خواب راست و دروغ هر دو یک منشأ دارد؟ حضرت فرمود: درست است با این تفاوت که رؤیاى دروغ و خلاف واقع را انسان در آغاز شب که هنگام تسلط شیاطین رانده شده و نابکار است مى‏بینید. این‏گونه رؤیا تخیلات آدمى است و دروغ و غیرواقعى و بى‏فایده مى‏باشند. اما رؤیاى صادق را بعد از گذشت دو سوم شب که فرشتگان فرود مى‏آیند و آن پیش از سحر است مى‏بیند و این‏گونه رؤیاها راست مى‏باشند و به خواست تحقق مى‏یابند، مگر آن که بیننده خواب جنب یا ناپاک خوابیده باشد و خداى عزوجل را چنان که شاید، یاد نکرده باشد در این صورت رؤیا با تأخیر و درنگ محقق مى‏یابد.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(رویای صادقه چیست) (نشانه های رویای صادقه) (رویای صادقه) (رویای صادقانه چیست؟) (رویاهای صادقه چیست) (روياي صادقه چيست) () (رویای صادقه چیست؟) (رویای صادقانه چیست) (تعریف رویای صادقه) (رویاهای صادقه چگونه است)