پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پل آبگینه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پل آبگینه 721241 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پل آبگینه باید ابتدا 0721241 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پل آبگینه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0721241123456 را وارد نمایید. شهرستان پل آبگینه از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آبگینه) ()