پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بزرگترین کلمه قرآن چیست؟

1 پاسخ 1

بزرگ ترین کلمه ی قرآن ، کلمه ی فاسقینا کموه است که در آیه ی 22از سوره حجر آمده است .

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بزرگترین کلمه ی قرآن) (بزرگترین کلمه ی قران) (بزرگترین کلمه قران) (بزرگترین کلمه ی قران چیست؟) (بزرگترین کلمه قرآن) (بزرگترین کلمه قرآن چیست) ( بزرگترین کلمه ی قران) () (بزرگ ترين كلمه قران) (بزرگ ترین کلمهی قران چیست؟) (بزرگترين كلمه قرآن چيست؟)