پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پرزیتون چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پرزیتون 712652 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پرزیتون باید ابتدا 0712652 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پرزیتون زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0712652123456 را وارد نمایید. شهرستان پرزیتون از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده