پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بیدگل چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بیدگل 728627 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بیدگل باید ابتدا 0728627 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بیدگل زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0728627123456 را وارد نمایید. شهرستان بیدگل از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده