پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


می خواهم بدانم اگر زنی در دوران عادت ماهانه به تلاوت آیات قرآن بپردازد اشکالی دارد؟ (با توجه به اینکه در ماه رمضان تلاوت قرآن بسیار توصیه شده است.)

1 پاسخ 1

کامل از کد25771]
صافى، سیستانى، تبریزى و مکارم: خواندن آیاتى که سجده واجب دارند براى زن در ایام عادت حرام است این آیات در سوره‏هاى «الم تنزیل، حم سجده، النجم و علق» قرار دارند و خواندن آیات و سوره‏هاى دیگر قرآن تا هفت آیه اشکال ندارد ولى بیشتر از آن کراهت دارد یعنى از ثواب کمترى برخوردار است نه اینکه ترک تلاوت قرآن بهتر باشد.V}همان، م 355 و 450.{V امام، بهجت، فاضل، نورى: افزون بر آیات سجده دار، باید از خواندن کل این چهار سوره نیز اجتناب شود.V}همان، م 355 و 450.{V وحید: افزون بر آیات سجده‏دار، بنا بر احتیاط واجب باید از خواندن کل این چهار سوره نیز اجتناب شود.V}وحید، همان، م 361 و 456.{V


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خواندن قران در زمان عادت ماهیانه) (حکم خواندن قرآن در زمان عادت ماهانه) (خواندن قران در زمان قاعدگی) (خواندن قرآن در زمان عادت ماهانه) (خواندن قران در زمان عادت ماهانه) (قران خواندن در زمان پریود) (خواندن قران هنگام عادت ماهانه) (خواندن قران در دوران پریودی) (حکم خواندن قران درزمان پریود) (خواندن قران در زمان پریودی) (خواندن قرآن در زمان پریود) (خواندن قرآن در دوران قاعدگی) (خواندن قران در دوران قاعدگی) (حکم خواندن قران در زمان پریود) (آیا میتوان در عادت متهانه قرآن خواند) (قرآن خواندن در زمان عادت ماهانه) (خواندن+قران+در+زمان+عادت+ماهیانه) (خواندن قران دردوران پریود ماهانه) (قران خواندن در دوران قاعدگی) (خواندن قرآن در زمان عادت ماهیانه) (خواندن قرآن در دوره عادت ماهانه) (آیا خواندن قرآن در زمان پریود اشکال دارد) (خواندن قران در هنگام عادت ماهیانه) () (تلاوت قرآن وعادت ماهيانه)