پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بورکی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بورکی 728623 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بورکی باید ابتدا 0728623 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بورکی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0728623123456 را وارد نمایید. شهرستان بورکی از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده