پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت عراق چند کیلومتر مربع است؟

1 پاسخ 1

کشور عراق (Iraq) طبق آمار 438317 کیلومتر مربع وسعت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مساحت عراق) (وسعت عراق) (وسعت کشور عراق) () (مساحت عراق ) (مساحت کشور عراق) (مساحتعراق) ( مساحت عراق)